Nedan presenterar vi utställarna för 2022 på Örebro Öl- och Whiskyfestival. Sidan fylls på vartefter utställare tillkommer under 2022.

Denna sida kommer att uppdateras hela tiden fram till mässan.

Utställare för 2023 har inte uppdaterats. Detta kommer ske under våren.